ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

นางสาวกมลรัตน์ อรุณโน, นางสาวหทัยกาญจน์ บัวภู่, นางสาวสุภัชญา เป็นพุ่ม, นางสาวอรยา อยู่ยัง, นางสาวพรรัตน์ ลาวัลย์, นางสาวศศิธร ภานุรักษ์, นางสาวอัศฎาพสิษฐ์ ทศราช, นางสาวสร้อยฟ้า วงค์ชัย

ทีมนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส่งประกวดนวัตกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ประจำปี 2565

ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 26 มกราคม 2565 จาก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

 

แชร์ไปยัง FACEBOOK