ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี “เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล
อาจารย์ยุภา โพผา
ดร.ศิปภา ภุมมารักษ์
รศ.มณฑา ลิ้มทองกุล
อาจารย์ทิฆัมพร มัจฉาชีพ
เนื่องในโอกาสได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติวารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี

“เรื่อง ผลการสวดมนต์แนวพุทธต่อความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1”

\"\"

แชร์ไปยัง FACEBOOK