05/06/2020

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 TCAS5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีก […]
02/06/2020

แจ้งผลการพิจารณาขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สภาการพยาบาลขอแจ้งผลการพิจ […]
29/05/2020

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรรัตน์ มากเทพพงษ์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.วรรัต […]
27/05/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
10/05/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 TCAS3 (รับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
08/05/2020

เชิญนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

เชิญนักศึกษา คณะพยาบาลศาสต […]