09/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ปร […]
31/05/2021

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน)

ขั้นตอนการดำเนินการ ตรวจสอ […]
24/05/2021

เปิดการรับสมัครในปีการศึกษา 2564 ตามระบบ TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

TCAS4 Direct Admission (รั […]
08/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 TCAS2 (โควตา)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ประก […]
02/05/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 TCAS2 (โควตา)

อัพโหลดเอกสารเพื่อประกอบกา […]
28/04/2021

โครงการต้นกล้าอสม.สืบสานอาหารพื้นบ้านคลองหก