11/11/2019

ประชุมความสำเร็จในการรณรงค์ควบคุมยาสูบโดยนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมสู่การควบคุมการบริโภคยาสูบในยุคดิจิทัล”

ประชุมความสำเร็จในการรณรงค […]
06/11/2019

สืบสานประเพณีลอยประทีปตามวิถีสู่สายนที เมืองธัญบุรี

สืบสานประเพณีลอยประทีปตามว […]
04/11/2019

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมส่งเอกสารประกอบการพิจารณา “คัดเลือกพ่อตัวอย่าง” ประจำปี 2562

งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาล […]
01/11/2019

ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาองค์กร คณะผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมร่วมกันวางแผนพัฒนาอง […]
21/10/2019

พิธีมอบดวงประทีปทางการพยาบาลไทย

พิธีมอบดวงประทีปทางการพยาบ […]
11/10/2019

อบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลพยาบาลและการให้บริการของห้องสมุด ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

การอบรมเรื่อง การใช้งานฐาน […]