07/10/2019

อบรมเรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลพยาบาลและการให้บริการของห้องสมุด ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

การอบรมเรื่อง การใช้งานฐาน […]
07/10/2019

เปิดรับสมัคร นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 27”

เปิดรับสมัคร นักศึกษาคณะพย […]
04/10/2019

บริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

บริษัท ธัญบุรีขนส่ง จำกัด […]
09/08/2019

พิธีมอบหมวกและไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2

พิธีมอบหมวกและไหว้ครูคณะพย […]
27/06/2019

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทค […]
27/06/2019

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา2562

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาที่ […]