02/04/2019

พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห […]
01/03/2019

ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล “มหิดลทยากร” รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุทัต

รองศาสตราจารย์สุนทรี ภานุท […]
14/02/2019

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกต […]
14/02/2019

เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา 2562

เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา […]
24/01/2019

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2562

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบา […]
24/01/2019

สวัสดีปีใหม่ จากใจชาวพยาบาล