05/07/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
30/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้ม […]
16/06/2021

ประกาศขยายรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่ […]
15/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ปร […]
11/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 TCAS4 Direct Admission (รับตรงอิสระ)

ตรวจสอบรายชื่อและลำดับผู้ม […]
09/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 TCAS3 Admission (รับตรงร่วมกัน)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ปร […]