08/06/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
06/06/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 3 (รับตรงร่วมกัน ผ่านทปอ.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
01/06/2018

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกอ […]
30/05/2018

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

  คณะพยาบาลศาสตร์ ประ […]
02/05/2018

ช่องทางสำหรับการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่2561 TCAS2

25 เมษายน – 10 พฤษภา […]
24/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ TCAS 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัม […]