20/09/2019

ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่มีผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติการสอนด้านพยาบาลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ต้องเตรียมมาในวันสอบ

ประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอ […]
18/09/2019

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติการสอนด้านพยาบาลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาว […]
13/09/2019

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงิ […]
11/09/2019

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอเปลี่ยนวันและเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติการสอนด้านพยาบาล

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาว […]
09/09/2019

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอปรับเกณฑ์การตัดสินคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาว […]
22/08/2019

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคค […]