19/03/2021

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อ […]
11/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข […]
03/03/2021

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัย คลินิกเวชกรรมราชมงคลธัญบุรี

ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ […]
28/02/2021

เปิดการรับสมัครในปีการศึกษา 2564 ตามระบบ TCAS2 Quota (โควตา)

เปิดการรับสมัครในปีการศึกษ […]
16/02/2021

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่ […]
21/01/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ (พนักงานบริการทั่วไป)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]