08/01/2019

ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือก ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

ประกาศรายชื่อผู้การคัดเลือ […]
26/12/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
15/11/2018

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 TCAS1 (PORTFOLIO)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต […]
09/11/2018

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับนักศึกษาใหม่ ป […]
14/06/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบTCAS3, TCAS5 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มี […]
08/06/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 TCAS 5 (รับตรงอิสระ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]