02/04/2021

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกอ […]
19/03/2021

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ( ทุนให้เปล่า ) คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปี2563

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาส […]
20/01/2021

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ครั้งที่ 3)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา […]
05/01/2021

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ครั้งที่ 2)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา […]
21/12/2020

กยศ.และกรอ. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา […]
17/08/2020

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 3