24/01/2019

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2562

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบา […]
12/09/2018

ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมรายงานความก้าวหน้ากา […]
24/07/2018

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบา […]
06/03/2018

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา 20180306

ประชุมเตรียมความพร้อมรับกา […]
28/02/2018

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมรับรองสถาบันการศึกษา 20180228

ประชุมเตรียมความพร้อมรับกา […]
20/02/2018

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารค […]