17/11/2021

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ […]
12/11/2021

ประกาศฯ ผลการประกวดการออกแบบเข็มที่ระลึก สำหรับนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาว […]
04/12/2020

ชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศสุนทรพจน์ “พ่อของฉันดีที่สุด”

นางสาวประภาภรณ์ เทพเนาว์ ไ […]
29/11/2020

โครงการคุณธรรม

โครงการคุณธรรมวันที่ 29-30 […]
26/11/2020

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบ […]
18/11/2020

ผลงานการออกแบบจากการ อบรม design thinking

ผลงานการออกแบบ Infographic […]