22/10/2020

โครงการอบรมเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์

โครงการอบรมเอดส์และอนามัยเ […]
11/08/2020

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเรียงความวันแม่ “หัวข้อแม่ของฉันคือที่หนึ่ง”

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
07/08/2020

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตผลงานการออกแบบที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับเสื้อโปโล “200 ปีพยาบาล สร้างสานพลังใจ”

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตผล […]
23/07/2020

โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตร คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 (ช่วงที่สอง พิธีไหว้ครู)

ตัวแทนนักศึกษา คณะพยาบาลศา […]
23/07/2020

โครงการไหว้ครูและทำบุญตักบาตร คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2563 (ช่วงที่หนึ่ง ทำบุญตักบาตร)

รองศาสตราจารย์พูลสุข หิงคา […]
08/05/2020

เชิญนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา

เชิญนักศึกษา คณะพยาบาลศาสต […]