พิธีมุธิตาจิต และรดน้ำขอพร จากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์อาวุโส
วันที่ 29 เมษายน 2562