ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะพยาบาลศาสตร์,ราชม งคล,พยาบาล,rmutt,nursing,nurse,