พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2562