ช่องทางติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
Faculty of Nursing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi  39 Moo1, Rangsit-Nakhonnayok Rd. khlong Hok, khlong luang Pathum Thani 12110

E-mail : nursing@rmutt.ac.th

  • สายตรงคณบดี: 02-549-3111
  • สำนักงานคณบดี/งานสารบรรณ : 02-549-3123
  • งานบุคลากร : 02-549-3119
  • งานพัสดุ : 02-549-3120
  • งานการเงิน 1 : 02-549-3122
  • งานการเงิน 2 : 02-549-3107
  • งานกิจการนักศึกษา : 02-549-3108
  • งานพัฒนาหลักสูตร : 02-549-3109
  • งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ : 02-549-3109

FanPage Faecbook
https://www.facebook.com/nursermutt/