ช่องทางติดต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต–นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
Faculty of Nursing, Rajamangala University of Technology Thanyaburi  39 Moo1, Rangsit-Nakhonnayok Rd. khlong Hok, khlong luang Pathum Thani 12110

สายตรงผู้บริหาร: 02-549-3122

สำนักงานคณบดี/งานสารบรรณ: 02-549-3123
งานพัสดุ: 02-549-3120
งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา: 02-549-3310
งานพัฒนานักศึกษา : 02-549-3310
E-mail : nursing@rmutt.ac.th

FanPage Faecbook
https://www.facebook.com/nursermutt/