ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

17/05/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ช […]
17/05/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2562ประกาศผู้ชน […]
07/05/2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 พฤษภาคม 2562ประกาศผู้ชนะ […]
02/05/2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 พฤษภาคม 2562ประกาศผู้ชนะ […]
09/04/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งประกอบการจัดตั้งโรงพยาบาลจำลอง

9 เมษายน 2562ประกาศผู้ชนะก […]