ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

31/07/2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 กรกฎาคม 2562ประกาศผู้ชน […]
28/06/2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิถุนายน 2562ประกาศผู้ช […]
26/06/2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มิถุนายน 2562ประกาศผู้ช […]
04/06/2019

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 มิถุนายน 2562 ประกาศผู้ช […]
17/05/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ช […]