ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

26/01/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 44 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
26/01/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างงานติดตั้งหลังคากันแดด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
25/01/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมชุดระบบเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันพร้อมล้านทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
15/01/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
15/01/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเข็มกระแทกเมตริกซ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]