ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

04/01/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
04/01/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
04/01/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างซ่อมแซมหลังคากันสาดและพื้นอาคารพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
07/12/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 งานโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
29/11/2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจัดซื้อวัสดุ จำนวน 96 รายการโดยวิธีเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]